Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Leszek Solarek

Pan Leszek Solarek

UCHWAŁA NR XIX/24/12 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Leszka Solarka.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Leszek Solarek jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Skończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). Od 1972 r. związany jest ze środowiskami twórczymi miasta i regionu wałbrzyskiego (Klub Młodych Literatów ZNP), z wieloma organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. W latach 1978 - 1982 założył Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego i był jego pierwszym prezesem. Od 18 lat pełni funkcję prezesa Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W latach 1999 - 2008 był prezesem Oddziału Dolnośląskiego, a w styczniu 2012 r. został wybrany na funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego.

Od 40 lat zajmuje się popularyzacją kultury naszych wschodnich sąsiadów, a także lokalnych twórców na terenie powiatu wałbrzyskiego i Dolnego Śląska. Działania te prowadzi z wieloma ośrodkami w kraju i poza jego granicami. Podejmuje różnorodne wyzwania, które adresuje do wszystkich grup wiekowych uznając, iż poprzez poznanie kultury, poznajemy obyczaje naszych sąsiadów, uczymy się tolerancji i wzajemnego poszanowania wartości czysto ludzkich.

W środowisku twórców, animatorów i działaczy kultury znany jest z nowatorskich rozwiązań prezentowania sztuki, w tym malarstwa, grafiki, literatury, filmu, muzyki, a także organizacji wypoczynku letniego dzieci polskich ze Wschodu na terenie naszego województwa i promocji współpracy gospodarczej ze Wschodem.

W minionym 40-leciu przyczynił się do zorganizowania ponad 1200 wernisaży, wystaw malarskich, koncertów muzyki poważnej i estradowej, spotkań z twórcami. Od 1999 r. współpracuje z jednostkami samorządów terytorialnych z regionu wałbrzyskiego. Celem tych działań jest promocja Powiatu Wałbrzyskiego poza granicami Polski przy ścisłej współpracy z placówkami dyplomatycznymi państw "Wschodu" w Polsce, z organizacjami polonijnymi na Wschodzie, placówkami kultury oraz z miastami partnerskimi.

Jest znanym i cenionym działaczem samorządowym. W latach 2002-2008 był przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Wałbrzychu oraz współzałożycielem Wałbrzyskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych (2004 r.). W okresie 2004-2005 był członkiem Komisji Opiniującej Wnioski dotyczące pożytku publicznego przy Staroście Wałbrzyskim. Od 2004 r. do grudnia 2008 r. przewodniczył Radzie Społecznej Szpitala im. Batorego w Wałbrzychu. W latach 2006-2011 aktywnie uczestniczył w pracach I i II kadencji Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, a od września 2011r. jest przewodniczącym Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Radość Życia w Wałbrzychu. Współdziała z Polskim Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP. Od 1999 r. jest członkiem Powiatowej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Działa również na rzecz środowiska lokalnego aktywnie uczestnicząc w pracach Komisji Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Od 12 lat jest organizatorem eliminacji Centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Poezja i Proza na Wschód od Bugu", którego finały odbywają się w Jaworze.

W minionych latach został uhonorowany m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (1980 r., 1985 r.), brązowym medalem IV st. za zasługi dla PCK (1983 r.), srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1985), brązowym medalem za zasługi dla LOK (1985 r.), złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1985 r.), odznaką za zasługi dla województwa wałbrzyskiego (1986 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996 r.), medalem "Za zasługi dla Związku Kombatantów RP" (2006 r.), Statuetką "Anioł Kultury" przez BWA "Zamek Książ" (2008 r.), Medalem "Mickiewicz - Puszkin" za wybitne osiągnięcia w promocji kultury polskiej i naszych wschodnich sąsiadów w kraju i za granicą (2009 r.).

Laureat nagrody Zamku Książ - 2009 r. w kategorii " Aktywny człowiek III wieku regionu wałbrzysko-świdnickiego" w 2010 roku oraz plebiscytu "Kamienie i Kryształy" w kategorii "Kulturalne Kryształy". W roku 2005 był nominowany w konkursie "Wolontariusz Regionu Wałbrzyskiego", a w 2011 roku "Wolontariusz Dolnośląski".

Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że większość podejmowanych działań realizowana jest z udziałem instytucji kultury z terenu powiatu wałbrzyskiego m.in. z: Teatrem Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju, Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, Miejską Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, Przedsiębiorstwem Zamek Książ, Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA - Zamek Książ, Filharmonią Sudecką, Muzeum Wałbrzyskim, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną "Biblioteką pod Atlantami", "Galerią na Piętrze" Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Galerią "Ojca Pio", galerią Liceum Społecznego w Wałbrzychu, OSK Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze", przy współudziale placówek oświatowych i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Przyznanie Panu Leszkowi Solarkowi tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" jest w pełni uzasadnione, gdyż swoimi osiągnięciami i zaangażowaniem, w szczególny sposób wnosi wkład w rozwój kultury, a tym samym w promocję Powiatu Wałbrzyskiego w kraju i za granicą.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500