Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Ryszard Kułak

Pan Ryszard Kułak

Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego"dla Pana Ryszarda Kułaka

Pan Ryszard Kułak został uznany autorytetem w dziedzinie zarządzania jednostką ratownictwa medycznego na terenie naszego Powiatu Wałbrzyskiego jak również na terenie Kraju.

Jest osobą wszechstronnie wykształconą w zakresie rehabilitacji medycznej (1972-1974 Medyczne Studium Zawodowe, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - ze specjalnością rehabilitacja lecznicza, studia podyplomowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia ukończone w 1999 roku na Akademii Ekonomicznej i Medycznej we Wrocławiu). Swoją pracę zawodową rozpoczął 15 stycznia 1973 roku w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.

Jego pełna zaangażowania i niezwykle oddana praca w tej jednostce zostaje doceniona po niedługim okresie pracy zawodowej poprzez powierzenie mu stanowiska kierownika pogotowia ratunkowego, a w roku 1993 zostaje jego dyrektorem.

Posiadana wiedza Pana Ryszarda Kułaka połączona z niecodziennym zaangażowaniem pozwoliła, aby w tej jednostce wprowadzony został pilotażowy program restrukturyzacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Wałbrzychu. Między innymi konsekwencją tych działań było połączenie obu jednostek, z których powstało Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu działające po dzień dzisiejszy.

Z powodzeniem wdrożony program stał się wizytówką ratownictwa medycznego w całym regionie i wzorem do podejmowania podobnych działań w innych częściach kraju.

Determinacja i wytrwałość w dążeniu do celu Pana Ryszarda Kułaka oraz entuzjastyczne i skuteczne wykorzystywanie unijnych i międzynarodowych programów pomocowych, poparte dogłębną znajomością problematyki ochrony zdrowia, a szczególności ratownictwa medycznego spowodowały, że wałbrzyska placówka od wielu lat jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz specjalistyczne środki transportu sanitarnego zwane ambulansami.

Doceniając wkład Pana Ryszarda Kułaka w rozwój Pogotowia Ratunkowego, które, na co dzień stoi na straży ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu, Rada Powiatu Wałbrzyskiego przyznaje tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego", który jest nagrodą za dotychczasowe zasługi w tym zakresie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500