Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki

Pan prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki

UCHWAŁA NR VII/60/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2011 roku

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki jest specjalistą ginekologii i położnictwa, autorytetem wśród lekarzy Powiatu Wałbrzyskiego, dyrektorem ds. medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. Edmunda Biernackiego w Wałbrzychu.

Ponadto prof. Sławomir Suchocki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wiceprzewodniczącym Zarządu Sekcji Onkologicznej PTG, Przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Od 1984 roku jest organizatorem ogólnopolskich sympozjów naukowych oraz recenzentem projektów badawczych zgłaszanych do Komitetu Badań Naukowych. Pod kierunkiem prof. Sławomira Suchockiego specjalizacje uzyskało 25 lekarzy, jest także promotorem przewodów doktorskich na Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Autor 70 publikacji naukowych, 5 kazuistycznych dotyczących monitorowania biofizycznego płodu, diagnostyki USG ruchów oddechowych płodu, analiz przyczyn niekorzystnego zakończenia ciąży z grupy ryzyka położniczego, profilaktyki konfliktu serologicznego, analiz przyczyn krwotoków okołoporodowych, czynników ryzyka i epidemiologii nowotworów narządów płciowych kobiety, doskonalenia organizacji opieki nad matką i dzieckiem. W latach dziewięćdziesiątych prof. Sławomir Suchocki wdrażał w ginekologii nowoczesne metody laparoskopowe, histeroskopowe, zabiegi TVT, w położnictwie - nowoczesne metody biofizycznego monitorowania płodu oraz porody w wodzie, w znieczuleniu i rodzinne.

Specjalistyczny Szpital Położniczo - Ginekologiczny w Wałbrzychu pod kierownictwem profesora Sławomira Suchockiego przeszedł gruntowny remont, co podniosło standard placówki, a tym samym stworzone zostały lepsze warunki opieki nad kobietami w ciąży i w czasie połogu oraz noworodkami. Szpital objęty został programem "Rodzić po ludzku". Obecnie jest jednym z najlepszych szpitali na Dolnym Śląsku.

Profesor Sławomir Suchocki, dyrektor medyczny szpitala zadbał o zatrudnienie odpowiedniej liczby anestezjologów, co pozwoliło na zastosowanie odpowiedniego znieczulenia ułatwiającego poród bez bólu, a tym samym zmniejszenie liczby cesarskich cięć. Dla Pana profesora zawsze najważniejszy był pacjent, jego bezpieczeństwo i dobre warunki podczas pobytu w szpitalu. Zawsze podkreślał, że obowiązkiem lekarza jest zrobić wszystko, żeby cierpienie podczas porodu nie było tak dokuczliwe.

Przyznanie Panu Profesorowi Sławomirowi Suchockiemu tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" jest w pełni uzasadnione, gdyż Jego praca oraz szeroka wiedza medyczna w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy warunków rodzenia, poprzez wprowadzenie do położnictwa nowoczesnych metod biofizycznego monitorowania płodu oraz porodów w wodzie, w znieczuleniu, jak również porodów rodzinnych. Dorobek zawodowy i naukowy Pana Profesora stanowi bezcenny wkład wniesiony w rozwój medycyny w dziedzinie położniczo-ginekologicznej.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500