Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Tadeusz Skrężyna

Pan Tadeusz Skrężyna

UCHWAŁA NR VII/59/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2011r.

Zasłużony dla miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego od 1946 roku. Pracował na różnych stanowiskach dyrektorskich w Zarządzie Budynków Miejskich i Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W latach 1993 - 2003 był Przewodniczącym Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

W dalszym ciągu udziela się społecznie. Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Filharmonii w Wałbrzychu. Udziela porad prawnych przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej we Wrocławiu oraz aktywistą Koła tego Stowarzyszenia w Wałbrzychu. Do swoich sukcesów może zaliczyć powstanie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. W czasie gdy był Dyrektorem Budynków Mieszkalnych wraz ze swoją ekipą remontową przeprowadził remont kapitalny, budując dużą scenę w ówczesnym klubie, a także przygotował w sąsiednim budynku mieszkania dla artystów.

Z jego inicjatywy w 2007 roku powstała niezapomniana wystawa pn. "Przemysł w Zagłębiu Borysławskim na fotografii". Wystawa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, powiatu i całego regionu. Fotografie na wystawie były eksponowane w okresie od 10 sierpnia do 30 listopada 2007 roku. To z jego inicjatywy doszło do podpisania umowy o współpracy między miastami Wałbrzych, a Borysławiem na Ukrainie. Współpraca ta skupia się na zagadnieniach dotyczących gospodarki komunalnej, szkolnictwa, kultury, pomocy społecznej, sportu, ochrony środowiska oraz turystyki. Do realizacji niniejszego porozumienia włączani będą byli mieszkańcy Borysławia, zamieszkali obecnie w Wałbrzychu, a także mieszkańcy Borysławia i jego okolic, przyznający się do języka, kultury i tradycji polskiej.

Pomimo swoich lat - w marcu tego roku obchodził 90 urodziny - w dalszym ciągu jest aktywnym mieszkańcem i wyjątkowym "ambasadorem" Powiatu Wałbrzyskiego. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród resortowych i Państwowych.

Rada Powiatu biorąc pod uwagę działalność prowadzoną przez całe dotychczasowe życie Pana Tadeusza Skrężyny ma zaszczyt uhonorować tak wyjątkowego mieszkańca naszego regionu tytułem "Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego".

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500