Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pani Sabina Tumidalska

Pani Sabina Tumidalska

Uchwała Nr V/32/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 marca 2007 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Pani Sabinie Tumidalskiej aktorce Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu stanowi uhonorowanie długoletniej działalności w zakresie upowszechniania kultury i działalności artystycznej.

Wielce zasłużona dla Wałbrzyskiego Teatru Lalek i życia kulturalnego, z którym pozostaje nieprzerwanie związana, objawiając trwałą aktywności w pracy zawodowej i społecznej działalności poza teatralnej. Od wielu lat zajmuje się własną twórczością literacką (limeryki, satyry), która rozwija się, nabiera dojrzałości i doczekała się upowszechniania w postaci udanych tekstów do kilku przedstawień. Jest prekursorką i przewodnikiem w organizowanych benefisach ludzi związanych z wałbrzyską kulturą. Szeroko znana jest też jej bezinteresowna działalność popularyzatorska poza teatrem w spotkaniach z publicznością w szkołach i poradnictwie na rzecz amatorskiego ruchu teatralnego.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500