Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Janusz Seńczuk

Pan Janusz Seńczuk

Uchwała Nr XXXIX/55/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Januszowi Seńczukowi jest uhonorowaniem wybitnych zasług dla rozwoju Powiatu jako Prezesa Zarządu Fabryki Wkładów Odzieżowych "Camela" S.A., zarówno firmy jak kadry zarządzającej i pracowniczej. Camela u zyskała wiele nagród i wyróżnień.

Warto tu wymienić te o zasięgu krajowym, jak m.in.: " Medal Europejski" - zdobyty w konkursie organizowanym przez Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play - n agrodę przyznawaną przez Kapitułę przy Krajowej Izbie Gospodarczej, czy Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska". Poza tym firma kierowana przez pana Janusza Seńczuka otrzymała wyróżnienia i nagrody regionalne: Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy - w konkursie organizowanym przez Lożę Dolnośląską Business Centre Club, statuetki Wałbrzyski Muflon - w kolejnych edycjach organizowanych przez tygodnik Nowe Wiadomości Wałbrzyskie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500