Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan prof. zw. dr hab. Czesław Paweł Dutka

Pan Janusz Seńczuk

Uchwała Nr XXXV/15/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego " Panu prof. zw. dr hab. Czesławowi Pawłowi Dutce stanowi uhonorowanie wybitnych zasług dla rozwoju Powiatu, a w szczególności za pomoc w rozwoju szkolnictwa wyższego. Prof. zw. dr hab. Czesław Dutka jest znanym w kraju literaturoznawcą i socjologiem wiedzy.

To autor 9 książek, kilkudziesięciu artykułów, redaktor prac zbiorowych oraz współredaktor pism studenckich. Na uwagę zasługuje fakt, że p rof. zw. dr hab. Czesław Paweł Dutka związany jest od lat z oświatą wałbrzyską. Był wieloletnim wykładowcą w Studium Nauczycielskim i Kolegium Nauczycielskim w Wałbrzychu. To także organizator i uczestnik licznych konferencji naukoznawczych i literaturoznawczych, w tym długoletni prezes oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, a także założyciel i prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego. Rada Powiatu Wałbrzyskiego przyznając niniejszy tytuł doceniła przede wszystkim prace jakie prof. zw. dr hab. Czesław Paweł Dutka podjął w związku z powołaniem na bazie istniejącego Kolegium Nauczycielskiego i Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. P rof. zw. dr hab. Czesław Paweł Dutka został pierwszym rektorem powołanej w 1999 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Przez okres kadencji stworzył bazę materialną i dydaktyczną kierowanej przez siebie Uczelni. Sprowadził kadrę naukową z uczelni akademickich Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. Z jego inicjatywy na Uczelni rozwinięto szeroką działalność kulturalną i sportową.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500