Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Robert Wróbel

Uchwała Nr XXXV/14/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Robertowi Wróblowi stanowi uhonorowanie wybitnych zasług dla Powiatu na niwie edukacji. Pan Robert Wróbel na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu został powołany 1 kwietnia 1990 roku.

Dał się poznać jako osoba bardzo rzetelna, odpowiedzialna, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, kompetencjach pedagogicznych i organizacyjnych. Za swoją nienaganną pracę wielokrotnie otrzymywał nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Starosty Wałbrzyskiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła zarządzana przez Pana Roberta Wróbla za swoje zasługi została włączona do UNESCO i do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Pan Robert Wróbel jest osobą kompetentną, otwartą, skuteczną w działaniu, dyspozycyjną, odpowiedzialną, sumienną i bardzo precyzyjną w swoich wszelkich działaniach. Jest bardzo dobrym menedżerem i gospodarzem placówki, posiada wysokie umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, co sprzyja wypracowaniu konstruktywnych rozwiązań i wzorowemu wypełnianiu powierzonych zadań wynikających z kierowania szkołą, zgodnych z oczekiwaniami środowiska szkolnego i organu prowadzącego. Posiada doskonałą umiejętność konsolidowania wszystkich środowisk w placówce, zarówno nauczycieli, uczniów jak i ich rodziców, co współgra z podstawowymi zasadami profesjonalizmu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500