Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pani Oksana Citak

Pani Oksana Citak

Uchwała Nr XXXV/13/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Pani Oksanie Citak stanowi uhonorowanie wybitnych zasług w dziedzinie edukacji i rozwoju szkolnictwa w Powiecie Wałbrzyskim. Pani Oksana Citak jako nauczyciel nieustannie doskonali swój warsztat zawodowy zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego.

Wielokrotnie otrzymywała nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Starosty Powiatu Wałbrzyskiego. Pani Oksana Citak poszukuje ponadczasowych i niekonwencjonalnych metod nauczania i wychowania. Posiada wysoki poziom wiedzy merytorycznej i metodycznej. Jest dobrym menadżerem i gospodarzem placówki. Potrafi stworzyć przyjazną atmosferę pracy, służy wsparciem zarówno kadrze pedagogicznej, jak i uczniom, co świadczy o jej ogromnym profesjonalizmie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500