Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Andrzej Laszkiewicz

Pan Andrzej Laszkiewicz

Uchwała Nr XXXIV/110/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Andrzejowi Laszkiewiczowi stanowi uhonorowanie skutecznej, długoletniej działalności samorządowej oraz pracy na rzecz rozwoju idei społeczności lokalnej. Gmina Mieroszów realizuje ambitny i trudny plan rozwoju szeroko rozumianej turystyki, rekreacji oraz lecznictwa zdrojowego.

Obecnie w Gminie trwają prace związane z modernizacją infrastruktury oraz intensywną działalnością promocyjną. Inwestycje własne Gminy podnoszą standard życia mieszkańców i sprawiają, że potencjał regionu jest coraz efektywniej wykorzystywany. Pan Andrzej Laszkiewicz inspirując kierunki działania, umiejętnie wykorzystuje przygraniczne położenie Gminy, co sprzyja rozwojowi kontaktów gospodarczych i wymianie handlowej. Dotychczasowe działania oraz praca zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami o zasięgu lokalnym jak i krajowym.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500