Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Henryk Gołębiewski Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XXXIV/109/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Henrykowi Gołębiewskiemu jest uhonorowaniem wybitnych zasług dla rozwoju Powiatu, a także za upowszechnianie idei samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Pan Henryk Gołębiewski, nauczyciel, wojewoda wałbrzyski, senator RP, marszałek województwa, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, poseł ziemi wałbrzyskiej niejednokrotnie swym działaniem wpływał na rozwój regionu - gospodarczy oraz kulturowy. Dowodem tego są wyróżnienia, jakimi był obdarowywany przez mieszkańców poszczególnych gmin regionu. Warto tutaj wspomnieć chociażby o uzyskanych, zaszczytnych tytułach honorowego obywatela takich miast jak: Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój oraz Stronie Śląskie. Do największych osiągnięć Pana Henryka Gołębiewskiego można zaliczyć przede wszystkim pomoc i zaangażowanie przy tworzeniu oraz dzisiejszym funkcjonowaniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poza tym, ze znacznym wsparciem Pana Henryka Gołębiewskiego mogła powstać Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. Ważne jest, że Pan Henryk Gołębiewski podczas swej długoletniej pracy zawodowej oraz społecznej kieruje się dobrem wspólnym, gdzie idea samorządu terytorialnego leży u podstaw ustroju politycznego państwa, a obywatel jest podmiotem, a nie przedmiotem w sprawowaniu władzy publicznej.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500