Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Ksiądz Prałat Józef Molenda

Ksiądz Prałat Józef Molenda

UCHWAŁA NR V/44/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Księdza Prałata Józefa Molendy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Pan Jerzy Siatkowski

Pan Jerzy Siatkowski

UCHWAŁA NR V/43/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Pana Jerzego Siatkowskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595) oraz § 60 i § 61 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.

Pan Stanisław Michalik

Pan Stanisław Michalik

UCHWAŁA NR IV/28/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Stanisława Michalika .

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 60 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.

Biblioteka "Pod Atlantami"

Biblioteka "Pod Atlantami"

UCHWAŁA NR IV/29/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami"

Pan Leszek Solarek

Pan Leszek Solarek

UCHWAŁA NR XIX/24/12 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Leszka Solarka.

Pan Ryszard Kułak

Pan Ryszard Kułak

Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego"dla Pana Ryszarda Kułaka

Pan Ryszard Kułak został uznany autorytetem w dziedzinie zarządzania jednostką ratownictwa medycznego na terenie naszego Powiatu Wałbrzyskiego jak również na terenie Kraju.

Pan prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki

Pan prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki

UCHWAŁA NR VII/60/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2011 roku

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki jest specjalistą ginekologii i położnictwa, autorytetem wśród lekarzy Powiatu Wałbrzyskiego, dyrektorem ds. medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. Edmunda Biernackiego w Wałbrzychu.

Pan Tadeusz Skrężyna

Pan Tadeusz Skrężyna

UCHWAŁA NR VII/59/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2011r.

Zasłużony dla miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego od 1946 roku. Pracował na różnych stanowiskach dyrektorskich w Zarządzie Budynków Miejskich i Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W latach 1993 - 2003 był Przewodniczącym Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR VII/61/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2011 roku

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego powstał w 1964 r. Od samego początku, jako organizator oraz współorganizator wielu ważnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych jest mocno zaangażowany w życie kulturalne naszego regionu.

Pan Aleksander Wierietielny

Pan Aleksander Wierietielny

Uchwała Nr XXXVIII/7/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2010 roku

Tytuł "Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Aleksandra Wierietielnego to uhonorowanie i podziękowanie za wieloletnią pracę trenera i wymierne sukcesy podopiecznych w sportach zimowych m. in. w biatlonie i biegach narciarskich.

Pan Ignacy Sarnecki

Pan Ignacy Sarnecki

Uchwała Nr XXXVIII/6/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2010 roku

Pan Ignacy Sarnecki w 1969 roku zakładał Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na ziemi wałbrzyskiej. Pierwszy w Polsce prowadził naukę pływania dla osób niewidomych. W 1963 roku otrzymał stopień Ratownika Wodnego Klasy I - nadany przez Polski Związek Pływacki.

Pan Henryk Chojnacki

Pan Henryk Chojnacki

Uchwała Nr XXXVIII/5/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2010 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Henrykowi Chojnackiemu mieszkańcowi Boguszowa Gorc w Powiecie Wałbrzyskim stanowi uhonorowanie długoletniej działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców naszego regionu.

Pan Henryk Boratyński

Pan Henryk Boratyński

Uchwała Nr XXXVIII/4/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2010 roku

Pan Henryk Boratyński od ponad 60 lat jest mieszkańcem Wałbrzycha. Tu spędził najpiękniejsze lata oddając się swojej pasji jaką jest turystyka. W swoim 90-letnim życiu setki tysięcy osób oprowadzał po najpiękniejszych zakątkach naszej wałbrzyskiej ziemi jako przewodnik.

Pan Henryk Józef Hnatiuk

Pan Henryk Józef Hnatiuk

Uchwała Nr XXIX/29/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Henrykowi, Józefowi Hnatiukowi mieszkańcowi Powiatu Wałbrzyskiego stanowi uhonorowanie długoletniej działalności w zakresie upowszechniania kultury i działalności artystycznej. Jest wybitnym animatorem i organizatorem kultury.

Pan Leszek Salwa

Pan Leszek Salwa

Uchwała Nr XXIX/28/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Tytuł "Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Leszka Salwy jest podziękowaniem za wspaniałą patriotyczną postawę. Odwaga, poparta ogromną wiedzą pozwoliła Panu Leszkowi Salwie przekazać młodym ludziom zasady moralne i prawdę historyczną

Pan Zdzisław Mikoś

Uchwała Nr XXIX/27/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Pan Zdzisław Mikoś dla wielu mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego jest człowiekiem o wielkim sercu. Wyjątkowy wychowawca młodzieży, który poświęcił własną karierę zawodową dla szerzenia wartości, które przyniosły w późniejszych latach WOLNOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ i stały się drogowskazem w życiu codziennym.

Pan Jan Jaroszewski

Pan Jan Jaroszewski

Uchwała Nr XXIX/26/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Pan Jan Jaroszewski dla wielu mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego jest człowiekiem wyjątkowym. Swoją postawą w niełatwych czasach dla polskiego społeczeństwa potrafił wskazać młodzieży drogę prawdy i mądrości nie bacząc na konsekwencje w życiu osobistym i zawodowym.

Pan Stanisław Olszamowski

Pan Stanisław Olszamowski

Uchwała Nr XXVI/8/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2009 roku

Pan Stanisław Olszamowski to wybitny i wszechstronny artysta, którego prace: rzeźby, pomniki, obrazy i grafiki zostały docenione zarówno w Polsce jak i za granicą. Był twórcą szeregu większych zamysłów artystycznych polegających na wyposażeniu oraz dekoracj

Pan Kazimierz Sroka

Uchwała Nr X/59/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 października 2007 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Kazimierza Sroki stanowi uhonorowanie jego zasług i wieloletniej działalności społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego. Był inicjatorem i organizatorem nowych przedsięwzięć w okresie transformacji ustrojowej.

Pani Sabina Tumidalska

Pani Sabina Tumidalska

Uchwała Nr V/32/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 marca 2007 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Pani Sabinie Tumidalskiej aktorce Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu stanowi uhonorowanie długoletniej działalności w zakresie upowszechniania kultury i działalności artystycznej.

"Teatr Lalki i Aktora"

"Teatr Lalki i Aktora"

Uchwała Nr V/31/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 marca 2007 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Teatrowi Lalki i Aktora
w Wałbrzychu stanowi uhonorowanie zasług na rzecz upowszechniania kultury teatralnej, szczególnie dzieci i młodzieży Powiatu Wałbrzyskiego.

Pan dr n. med Roman Szełemej

Pan dr n. med Roman Szełemej

Uchwała Nr XL/83/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 września 2006 roku

Pan Roman Szełemej jest Dyrektorem Specjalistycznego Szpitala im. Dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. W wyniku wieloletniego, ogromnego zaangażowania i efektywnego zarządzania Dyrektora Romana Szełemeja przeprowadzono wiele inwestycji na terenie wałbrzyskich szpitali,

Pan Cyprian Kaleta

Pan dr n. med Roman Szełemej

Uchwała Nr XXXIX/58/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku

Pan Cyprian Kaleta od początku swojej kariery zawodowej i społecznej wnosi istotny wkład w rozwój sportu oraz podnoszenie poziomu sportowego i upowszechnienie aktywnego wypoczynku w Wałbrzychu. Zainicjował organizację corocznych edycji Wałbrzyskich Zim ze "Sportem" z ich finalną imprezą: "Biegiem Gwarków".

Pan Daniel Sip

Pan dr n. med Roman Szełemej

Uchwała Nr XXXIX/57/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Danielowi Sipowi stanowi uhonorowanie zasług dla rozwoju Powiatu. Od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej Daniel Sip niesie pomoc i wsparcie instytucjom oraz indywidualnym osobom.

Pan Kazimierz Niemierka

Pan Kazimierz Niemierka

Uchwała Nr XXXIX/56/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku

Rada Powiatu Wałbrzyskiego nadając Panu Kazimierzowi Niemierce zaszczytny tytuł "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" wzięła pod uwagę jego cały życiowy dorobek. Praca u podstaw dla rozwoju wałbrzyskiego sportu, zaangażowanie oraz umiłowanie sportu, kultury i turystyki zostały na trwałe wpisane w historię naszego regionu.

Pan Janusz Seńczuk

Pan Janusz Seńczuk

Uchwała Nr XXXIX/55/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Januszowi Seńczukowi jest uhonorowaniem wybitnych zasług dla rozwoju Powiatu jako Prezesa Zarządu Fabryki Wkładów Odzieżowych "Camela" S.A., zarówno firmy jak kadry zarządzającej i pracowniczej. Camela u zyskała wiele nagród i wyróżnień.

Pan prof. zw. dr hab. Czesław Paweł Dutka

Pan Janusz Seńczuk

Uchwała Nr XXXV/15/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego " Panu prof. zw. dr hab. Czesławowi Pawłowi Dutce stanowi uhonorowanie wybitnych zasług dla rozwoju Powiatu, a w szczególności za pomoc w rozwoju szkolnictwa wyższego. Prof. zw. dr hab. Czesław Dutka jest znanym w kraju literaturoznawcą i socjologiem wiedzy.

Pan Robert Wróbel

Uchwała Nr XXXV/14/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Robertowi Wróblowi stanowi uhonorowanie wybitnych zasług dla Powiatu na niwie edukacji. Pan Robert Wróbel na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu został powołany 1 kwietnia 1990 roku.

Pani Oksana Citak

Pani Oksana Citak

Uchwała Nr XXXV/13/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2006 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Pani Oksanie Citak stanowi uhonorowanie wybitnych zasług w dziedzinie edukacji i rozwoju szkolnictwa w Powiecie Wałbrzyskim. Pani Oksana Citak jako nauczyciel nieustannie doskonali swój warsztat zawodowy zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego.

Pan Leszek Świętalski

Pan Leszek Świętalski

Uchwała Nr XXXIV/111/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Leszkowi Świętalskiemu stanowi uhonorowanie skutecznej, długoletniej działalności samorządowej oraz pracy na rzecz rozwoju idei społeczności lokalnej. Dotychczasowe działania Pana Leszka Świętalskiego zostały nagrodzone przez prestiżowe organizacje o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.

Pan Andrzej Laszkiewicz

Pan Andrzej Laszkiewicz

Uchwała Nr XXXIV/110/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Andrzejowi Laszkiewiczowi stanowi uhonorowanie skutecznej, długoletniej działalności samorządowej oraz pracy na rzecz rozwoju idei społeczności lokalnej. Gmina Mieroszów realizuje ambitny i trudny plan rozwoju szeroko rozumianej turystyki, rekreacji oraz lecznictwa zdrojowego.

Pan Henryk Gołębiewski Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XXXIV/109/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Henrykowi Gołębiewskiemu jest uhonorowaniem wybitnych zasług dla rozwoju Powiatu, a także za upowszechnianie idei samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Pan Józef Wiłkomirski

Pan Józef Wiłkomirski

Uchwała Nr XXIX/82/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Józefowi Wiłkomirskiemu jest uhonorowaniem długoletniej działalności, jako dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w zakresie upowszechniania kultury i działalności artystycznej.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500