Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego 2017

Przypominamy, że do 23 stycznia można składać propozycje w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego.  W tym roku kwota przeznaczona na przedsięwzięcia których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 150 000 zł. Propozycje do budżetu nie powinny mieć charakteru inwestycyjnego ale muszą mieć zasięg ponadlokalny i muszą się wpisywać w zadania własne realizowane przez Powiat. 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROJEKTY LOKALNE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2017 Z PODZIAŁEM NA GMINY POWIATU WALBRZYSKIEGO

Gmina Liczba ludności wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Udział %

(na podst. liczby mieszkańców)

Kwota na projekty lokalne

(zł)

Gmina miejska Boguszów-Gorce 15.869 27,83 41.745
Gmina miejska Szczawno-Zdrój 5.699 9,99 14.985
Gmina miejska Jedlina-Zdrój 4.970 8,72 13,080
Gmina miejsko-wiejska Głuszyca 8.791 15,42 23.130
Gmina miejsko-wiejska Mieroszów 6.992 12,26 18.390
Gmina wiejska Czarny Bór 4.840 8,49 12.735
Gmina wiejska Stare Bogaczowice 4.255 7,46 11.190
Gmina wiejska Walim 5.607 9,83 14.745
RAZEM: 57.023 100% 150.000

Wykaz spotkań informacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.

L.p. Miejscowość Termin i miejsce spotkania
1 Walim 17.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
2 Boguszów-Gorce 18.10.2016
godzina 16.00
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
pl. Odrodzenia 4
3 Jedlina-Zdrój 19.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury
ul. Piastowska 13
4 Szczawno-Zdrój 20.10.2016
godzina 16.00
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
ul. Kościuszki 19
5 Głuszyca

24.10.2016
godzina 15.30
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26

6 Stare Bogaczowice

26.10.2016
godzina 16.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Główna 148

7 Mieroszów

27.10.2016
godzina 16.00
Mieroszowskie Centrum Kultury
ul. Żeromskiego 28

8 Czarny Bór 31.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44

RUSZA DRUGA EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oglasza drugą edycję budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gmin Powiatu Walbrzyskiego, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe do składania propozycji zadań, które realizowane będą w 2017 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego wynosi 150.000 zł

Budżet partycypacyjny przebiegał będzie według nastepującego harmonogramu

Harmonogram przygotowania Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017

L.p. Realizowane działanie Termin realizacji
1. Zgłaszanie projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego do 23.01.2017
2. Weryfikacja formalno-prawna złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego

do 03.02.2017

3. Głosowanie nad projektami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego od 20.02. do 06.03.2017
4. Ewentualne dodatkowe glosowanie od 20.03 do 24.03.2017
5. Wybór projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji na rok 2017 do 31.03.2017

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. Uchwala w sprawie wprowadzenia zasad budżetu partycypacyjnego (pobierz)

2. Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

3. Lista podpisów mieszkańców wspierających projekt (pobierz)

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów!!!

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500