Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Wykaz lokali wyborczych

Informujemy, że w dniu dzisiajeszym, tj. 20.02.2017 r. rozpoczyna się glosowanie nad projektami zgłoszonymi w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Walbrzyskiego na rok 2017. Poniżej publikujemy karty do glosowania dla poszczególnych Gmin.

1. Boguszów-Gorce

2. Czarny Bór

3. Głuszyca

4. Jedlina-Zdrój

5. Mieroszów

6. Stare Bogaczowice

7. Szczawno-Zdrój

8. Walim

Przedstawiamy wykaz lokali wyborczych, w których będzie można zagłosować na projekty złożone w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Walbrzyskiego na rok 2017.

Lokale wyborcze (pobierz)

Głosowanie odbywac się będzie od 20.02 do 06.03. 2017 r.

Dodatkowy lokal wyborczy dla wszystkich Gmin zostanie zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu (Punkt Kancelaryjny)

Lista projektów poprawnych pod kątem formalno-prawnym

Informujemy, że Zespół Weryfikacyjny dokonał weryfikacji formalno-prawno-finansowej projektów złożonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. Zgodnie z Uchwałą Nr 114/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 8 września 2016 roku głosowanie odbywa się przez okres 14 dni w okresie od 20.02.2017 do 06.03.2017.

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie (pobierz)

Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego 2017

Przypominamy, że do 23 stycznia można składać propozycje w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego.  W tym roku kwota przeznaczona na przedsięwzięcia których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 150 000 zł. Propozycje do budżetu nie powinny mieć charakteru inwestycyjnego ale muszą mieć zasięg ponadlokalny i muszą się wpisywać w zadania własne realizowane przez Powiat. 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROJEKTY LOKALNE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2017 Z PODZIAŁEM NA GMINY POWIATU WALBRZYSKIEGO

Gmina Liczba ludności wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Udział %

(na podst. liczby mieszkańców)

Kwota na projekty lokalne

(zł)

Gmina miejska Boguszów-Gorce 15.869 27,83 41.745
Gmina miejska Szczawno-Zdrój 5.699 9,99 14.985
Gmina miejska Jedlina-Zdrój 4.970 8,72 13,080
Gmina miejsko-wiejska Głuszyca 8.791 15,42 23.130
Gmina miejsko-wiejska Mieroszów 6.992 12,26 18.390
Gmina wiejska Czarny Bór 4.840 8,49 12.735
Gmina wiejska Stare Bogaczowice 4.255 7,46 11.190
Gmina wiejska Walim 5.607 9,83 14.745
RAZEM: 57.023 100% 150.000

Wykaz spotkań informacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.

L.p. Miejscowość Termin i miejsce spotkania
1 Walim 17.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
2 Boguszów-Gorce 18.10.2016
godzina 16.00
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
pl. Odrodzenia 4
3 Jedlina-Zdrój 19.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury
ul. Piastowska 13
4 Szczawno-Zdrój 20.10.2016
godzina 16.00
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
ul. Kościuszki 19
5 Głuszyca

24.10.2016
godzina 15.30
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26

6 Stare Bogaczowice

26.10.2016
godzina 16.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Główna 148

7 Mieroszów

27.10.2016
godzina 16.00
Mieroszowskie Centrum Kultury
ul. Żeromskiego 28

8 Czarny Bór 31.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500