Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Z okazji Święta Kolejarza dla całej Rodziny Kolejarskiej składam serdeczne życzenia satysfakcji z pracy zawodowej, uznania ze strony pasażerów, pracodawców oraz wszystkich korzystających z usług kolei. Składam Państwu wyrazy uznania za codzienną, sumienną pracę i profesjonalizm, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku polskich kolei. 

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura

Kartka z życzeniami dla kolejarzy

Tabliczka administracyjna ośrodka resocjalizacyjnego

Zgodnie z realizacją planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu przyjętym na drugie półrocze 2016 r. członkowie komisji 22 listopada wzięli udział w wizytacji powiatowych placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  2. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju
  3. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle
  5. Wielofunkcyjna Placówka Wychowawcza „Dom Dziecka Catharina”

Dyrektor PCPR, Starosta Wałbrzyski oraz Członek Zarządu Powiatu podczas spotkania z pracownikami socjalnymi

Na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku, 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy swoja życiową drogę dedykowali służbie drugiemu człowiekowi. Z okazji tego święta przedstawiciele Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego odwiedzili podległe jednostki tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle czy Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju, aby podziękować wszystkim pracownikom za szlachetną misję, jaką prowadzą na rzecz poprawy jakości życia wielu ludzi, dając im poczucie bezpieczeństwa i wiarę w lepszą przyszłość. To wyjątkowo ciężka, często niedoceniana praca jednak bardzo ważna i potrzebna. Za tą prace wszystkim Państwu dziękujemy, życząc wytrwałości.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500